Balkongerna på Kullaallén..

Balkongerna på Kullaallén kan nu åter användas av bostadsrättsinnehavarna!

Vi vill dock upplysa om att det inte är tillåtet att ha mattor eller andra föremål som kan hålla kvar fukten mot balkongerna, detta då betongen behöver torka upp helt. Vidare är arbetet med balkongerna inte helt slutfört utan kommer återupptas igen till hösten, då de skall hydrofoberas. Närmare information om detta kommer senare.

//Styrelsen

Upplysningar inför årsmötet

Nedan kan ni finna de frågor som inkom senast 10 dagar innan årsmötet (begäran om upplysning) samt svaren från styrelsen med upplysningar.

Fråga:

”Har en fråga angående poströstningsformuläret.
Ärende 13:
Styrelsearvode,
Ska det återgå till ett prisbasbelopp?
Eller är det ett (1)+ de andra två (2), alltså totalt tre (3) prisbasbelopp som avses till styrelsearvode?
Samma gäller arvodet till internrevisorn, ska det vara ett (1) på 1000sek som ska gälla eller är det två (2)+ ett (1), alltså summa 3000sek som ska gälla som arvode för internrevisorn?
Vem har lämnat förslag om detta då det normalt är valberedningen som har hand om detta. Då vi inte har någon valberedning utan styrelsen själva utser gällande kandidater vore det på sin plats att vara transparant i denna fråga.
/ Mats 209″

Svar:

”Förslaget (vilket framgår i poströstningsformuläret) är att styrelsearvodet skall vara på ett (1) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Det handlar alltså inte om att öka på tidigare beslutade arvoden som gällde för 2020. Förslaget är fristående från tidigare beslut. På samma sätt är förslaget på internrevisor-arvodet fristående och beloppet (1000kr) framgår av poströstningsformuläret.

I de fall då årsmötet inte väljer någon valberedning så övergår dess ansvar till styrelsen. Årsmötet 2020 valde att inte välja någon valberedning. Alla förslag som en valberedning lägger på ett årsmöte läggs således i stället av styrelsen. Det är således styrelsen som har lagt förslag på kandidater samt nivån på arvodet.

//Styrelsen”


Vidare vill styrelsen upplysa alla om att den föreslagna kandidaten för posten som revisorssuppleant (Mats Henricsson) har dragit tillbaka sin kandidatur. Styrelsen föreslår därför istället Niclas Yngvesson som revisorssuppleant, då poströstningsformulären redan är utdelade och för att inte bidra till mer förvirring så gör ni såhär för att rösta på styrelsens nya förslag:

  1. På punkt 16 i röstningsformuläret kryssar ni för ”Nej”.
  2. På raden som anger vilka revisorer du vill rösta på skriver du de föreslagna ”Christel Johansson” samt ”Patrik Hansén”, eller en rad som helt enkelt signalerar att du röstar som styrelsen föreslår.
  3. På raden för revisorssuppleanter skriver ni sedan ”Niclas Yngvesson”.

Värt att notera är att det självklart är fritt fram att föreslå någon annan på samtliga poster, försäkra dig dock gärna om att personen kan tänka sig att bli vald till posten som du föreslår.

Våruppdatering 🌱

Våren är här och inom den närmaste tiden händer det en hel del i föreningen!  

Dränering

Under hösten och vintern har vi dränerat fastigheterna på Fiskaregatan 2 och Storgatan 90, under våren kommer arbetet pågå med att återlägga gräsytor, plattor osv.

Balkongrenovering

Balkongerna på Kullaallén 2 har med start den 3/5 börjat renoveras. Arbetet beräknas ta ett par veckor.

Byte av ljusarmaturer

Med start den 3/5 har vi inlett ett arbete med att byta ut samtliga ljusarmaturer i och runt fastigheterna. Dessa byts ut mot ledbelysning och de lampor som sitter i trapphus och källare byts ut mot rörelseaktiverade. Detta innebär att du inte behöver trycka på någon knapp för att tända belysningen. Lamporna som aktiveras med rörelse är tända i 3 minuter efter att rörelsen har upphört, de släcks sedan ner till ett lågt läge (1 W) i 30 minuter för att sedan släckas helt.

Har du tankar eller synpunkter på valet av aktiveringstid är dessa mer än välkomna till styrelsen via mail! Lamporna kan i viss mån ställas om till andra aktiveringstider.

Bytet genomförs efter att årsmötet 2020 önskade lampor som släcks och tänds per våning (i trapphusen). Detta byte innebär ett starkare ljus och en energibesparing. Dels tack vare att de är led, samt att endast lamporna närmast dig behöver tändas.

Årsmöte/Stämma

Den 27/5 är det dags för årsmöte, denna gång blir det tyvärr inget fysiskt årsmöte. Detta med hänsyn till pandemin samt de restriktioner vi måste förhålla oss till. Mötet kommer helt och hållet bygga på poströstning, blanketter för detta har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor. Har du inte redan nu röstat, så gör det!

Årsredovisningen för 2020

Nu är det snart dags för årsmöte (den 27/5) och i år kommer det genomföras enbart via poströstning, med hänsyn till den rådande pandemin. Det har därför idag gått ut info om detta samt röstkort osv till alla bostadsrätter. Vad som inte finns med i utskicket är årsredovisningen, för att vi försöker hålla nere på användningen av papper. Du hittar därför den digitalt här:

Årsredovisning Brf Boken – 2020

I årsredovisningen hittar du även revisionsberättelsen. Om du vill få den på papper kan du begära det genom att skicka ett mail till styrelsen.

 

Balkongrenoveringar på Kullaallén från den 3/5

Balkongerna på Kullaallén behöver renoveras. Detta arbete kommer inledas den 3/5 och balkongerna behöver därför vara tömda på all inredning och bohag senast den 2/5!

Ställningarna kommer att resas under v17 och bilningen av balkongerna startar den 3/5. Det kommer att förekomma olägenheter och höga ljud i samband med bilning av balkongerna, arbete utförs mellan kl 07-19.

Inför denna renovering så skall varje enskild bostadsrättsinnehavare tillgodose att balkongdörren inte går att öppna. Detta genom att exempelvis montera bort handtaget på insidan.

Vid frågor kontakta styrelsen!

//Styrelsen

Byte av slangar till de vägghängda toaletterna

Med start på onsdag den 28 april kl 07:30 kommer Vatten & Värme i Emmaboda AB att byta vissa av de slangar som går till de vägghängda toaletterna. Detta innebär att de bostadsrättsinnehavare som har vägghängd toalett behöver tillgodose att hantverkarna får tillträde. Arbetet inleds på Kullaallén den 28/4 kl 07:30 och fortsätter sedan på Fiskaregatan samt Storgatan under dagen samt eventuellt den 29/4.

Arbetet utförs i det skåp som toaletterna hänger på och som föreningen ansvarar för. Föreningen utför detta underhåll för att förhindra framtida vattenläckor.

Med hänsyn till rådande pandemi önskar vi att ni gör fri led så att hantverkarna lätt kan komma åt det skåp som toaletterna sitter fast i. Tänk även på att hålla avstånd!

Har du inte en vägghängd toalett så innefattas du inte av informationen ovan.

Höstuppdatering 2020 🍂

  • Dränering
  • Utökad städfrekvens
  • Förändringar i styrelsen
  • Boendeenkät
  • Trädfällning
  • Rensning i allmänna utrymmen
  • Uppdatering av hemsidan

Dränering

Under hösten/vintern kommer vi att dränera samt byta gamla dräneringsrör på Fiskaregatan och Storgatan. Måndag v43 (19/10) kommer dräneringen påbörjas på Fiskaregatan. Storgatan kommer sedan att dräneras när Fiskaregatan är slutförd. Dräneringen av dessa fastigheter har länge varit planerad och finns med i våran underhållsplan.

Utökad städfrekvens

Från och med den 1/11 kommer trappstädningen att utföras engång i veckan. Under våren och sommaren har städningen skett varannan vecka.

Förändringar i styrelsen

Johan Ardhamre har valt att avsäga sig sina samtliga styrelseuppdrag. Styrelsen har därför konstituerat sig på nytt och Bengt Öhrbom tar över posten som vice ordförande.

Boendeenkät

Förra året skickade vi ut en boendeenkät och fick in 24 besvarade enkäter. Några av de synpunkter som lyftes i dessa har vi redan implementerat och några som rör en trevligare utemiljö (inbyggnad av soptunnor, plantering av ny häck osv) finns med på agendan.

Inom kort kommer vi att skicka ut en ny boendeenkät och vi hoppas på att ännu fler vill fylla i den och föra fram sina åsikter och tankar.

Trädfällning

På årsmötet 2020 beslutade föreningen att vi skall ta ned björkarna på Kullaallén och Fiskaregatan. Detta kommer inom kort att utföras och plantering av andra träd planeras.

Rensning i allmänna utrymmen

För många år sedan så genomfördes det en rensning på personliga saker i våra allmänna utrymmen. Sedan dess så har våra källargångar och andra utrymmen åter fyllts med diverse prylar och saker. Dessa allmänna utrymmen är inte tänkta att agera som något personligt utökat förråd! Styrelsen uppmanar därför alla att omgående ta hand om sina egendomar och förvara dessa i sina egna förråd. Om det framöver ändå står saker förvarade i våra allmänna utrymmen så kommer styrelsen begära handräckning från kronofogden. Kostnaden åläggs sedan ägaren av egendomen.

//Johannes
Ordförande Brf Boken

Matavfallssortering

Från och med den 15/5 kommer vi att börja sortera ut matavfallet från det övriga restavfallet. Hämtning av kärl/startkit kan göras fredag den 15/5 mellan kl. 18-20 alternativt lördag den 16/5 mellan kl. 10-12 i källarlokalen på Fiskaregatan 2 A.

Har ni inte möjlighet att hämta kärlen? Var då vänliga och kontakta styrelsen via mail: styrelsen(a)brfboken.nu.

För mer info om förändringen och vad som får läggas i matavfallspåsen kan ni hitta på SSAMs hemsida, eller genom att klicka här

Nya matavfallspåsar kommer att finnas där respektive pappersinsamling finns idag. Observera att insamlingen av papper kommer att upphöra efter den 12-13 juni, då Scouterna lägger ner den verksamheten.

Ny fastighetsskötare fr.o.m. 1 mars 2020

Från och med den 1 mars 2020 kommer fastighetsskötseln skötas av Axcell Fastighetspartner AB. Fram tills den 1 mars 2020 sköts fastighetsskötseln av Hanz Henrikssons i Hovmantorp AB.


Från och med 1 mars 2020 gäller följande rutin vid felanmälan:
Felanmälan dagtid (vardagar 07.00-16.00) görs direkt till ansvarig fastighetstekniker via mail eller telefon. Vid AKUTA fel utanför ordinarie arbetstid samt helger kontaktas Axcell fastighetsjour på 020-77 85 00 (även växelnummer dagtid). Övriga ärenden kan mailas direkt till fastighetstekniker alternativt till info@axcell.se

Ansvarig fastighetstekniker:
Björn Samuelsson, Tel: 0470-209 19
E-post: bjorn.samuelsson@axcell.se

Ansvarig fastighetsskötare:
Niclas Yngvesson, Tel: 0470-51 53 76
E-post: niklas.yngvesson@axcell.se

Välkommen till BRF Bokens-hemsida!

Styrelsen hälsar er alla välkomna till våran hemsida! 🎆🎉

Här har vi samlat lite matnyttig information om föreningen, observera att hemsidan och innehållet uppdateras kontinuerligt. Tanken är också att du här skall kunna få uppdateringar om vad som händer i föreningen.

Vi hoppas att du skall ha nytta av hemsidan oavsett om du redan är medlem eller om du funderar på att köpa en bostadsrätt.