Styrelsen & Revisor

Styrelsen väljs på årsstämman och nedan kan du finna vilka ledamöter styrelsen består av:

Ordförande Johannes Knutas johannes.knutas@brfboken.nu
Vice ordförande Johan Ardhamre
Sekreterare Monika Nilsson
Ledamot Daniel Andersson
Ledamot Åsa Sjöland
Suppleant Maja Okmark

Revisorer:

Internrevisor Christel Johansson
Auktoriserad Revisor Deloitte AB

För frågor gällande den ekonomiska förvaltningen, såsom fakturor och avgiftsavier kontakta:
HSB Sydost (Telefon: 010-451 30 00 E-post: kundtjanst.sydost@hsb.se)