Styrelsen & Revisor

Styrelsen väljs på årsstämman och nedan kan du finna vilka ledamöter styrelsen består av:

Ordförande Johannes Knutas johannes.knutas(a)brfboken.nu
Vice ordförande Johan Ardhamre johan.ardhamre(a)brfboken.nu
Sekreterare Monika Nilsson monika.nilsson(a)brfboken.nu
Ledamot Bengt Öhrbom bengt.ohrbom(a)brfboken.nu
Ledamot Åsa Sjöland asa.sjoland(a)brfboken.nu
Suppleant Daniel Andersson

Revisorer:

Internrevisor Christel Johansson
Auktoriserad Revisor Deloitte AB

För frågor gällande den ekonomiska förvaltningen, såsom fakturor och avgiftsavier kontakta:
HSB Sydost (Telefon: 010-451 30 00 E-post: kundtjanst.sydost@hsb.se)