Balkongrenoveringar på Kullaallén från den 3/5

Balkongerna på Kullaallén behöver renoveras. Detta arbete kommer inledas den 3/5 och balkongerna behöver därför vara tömda på all inredning och bohag senast den 2/5!

Ställningarna kommer att resas under v17 och bilningen av balkongerna startar den 3/5. Det kommer att förekomma olägenheter och höga ljud i samband med bilning av balkongerna, arbete utförs mellan kl 07-19.

Inför denna renovering så skall varje enskild bostadsrättsinnehavare tillgodose att balkongdörren inte går att öppna. Detta genom att exempelvis montera bort handtaget på insidan.

Vid frågor kontakta styrelsen!

//Styrelsen