Årsredovisningen för 2020

Nu är det snart dags för årsmöte (den 27/5) och i år kommer det genomföras enbart via poströstning, med hänsyn till den rådande pandemin. Det har därför idag gått ut info om detta samt röstkort osv till alla bostadsrätter. Vad som inte finns med i utskicket är årsredovisningen, för att vi försöker hålla nere på användningen av papper. Du hittar därför den digitalt här:

Årsredovisning Brf Boken – 2020

I årsredovisningen hittar du även revisionsberättelsen. Om du vill få den på papper kan du begära det genom att skicka ett mail till styrelsen.