Brandvarnardagen den 1/12

December är nu här och då plockar många fram ljus och adventsljusstakar, vilket kräver att man är extra uppmärksam på att man har släckt ljusen när man går hemifrån.

Det är även viktigt att ha en fungerande brandvarnare! Därför genomförs det varje år kampanjer under den 1 december för att uppmärksamma människor på vikten av att ha en fungerande brandvarnare. Vi i styrelsen vill också slå ett slag för detta, samtidigt som vi vill påminna alla om vikten av att hålla utrymningsvägar fria från saker.

På sidan för våra Stadgar & Ordningsregler så kan man även hitta en pdf-fil med mer information och tips vill man ha ännu mer information så kan man besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

PS. Har du lätt för att glömma bort att testa din brandvarnare? Använd dig då av https://aktivmotbrand.msb.se/ för att få en sms-påminnelse helt gratis!